Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, belirlenen problemin sağaltımı için uzman ve danışan arasında yürütülen ikili bir ilişki esasına dayanır. Bu şekilde yürütülen çalışmalarda, uzman ve danışan arasında kurulan ilişki esastır. Kurulan güven ilişkisinin ardından, sorun yaşanan alanlara yönelik çalışmalar planlanır ve danışanın bu süreçte kazandığı becerileri gerçek yaşamda kullanabilmesi amaçlanır.