Lisans eğitimini, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesi ile tamamladıktan sonra; uzmanlığını  aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi bölümünden almıştır. Yüksek lisans tezi, kurumlarda (yetimhanelerde) kalan çocukların gelişimine yönelik bir gönüllülük programın değerlendirilmesi üzerinedir.

Suzi Levi MizrahiLisans eğitimini, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesi ile tamamladıktan sonra; uzmanlığını  aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi bölümünden almıştır. Yüksek lisans tezi, kurumlarda (yetimhanelerde) kalan çocukların gelişimine yönelik bir gönüllülük programın değerlendirilmesi üzerinedir. Yüksek Lisans eğitimi sırasında, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın araştırma asistanlığını devam ettirmiştir. 

2002 yılında başladığı meslek hayatına,2007'den itibaren Günce Psikolojik Danışmanlık ve Grup Çalışmaları Merkezi'nde tam zamanlı uzman olarak devam etmektedir. 

Aile ve çocuk arasındaki iletişim, 0-6 yaş çocuk gelişimi, gelişim ve öğrenme farklılıkları, dikkat eksikliği, okula uyum ve sosyal duygusal öğrenme alanlarında çalışmaktadır.

Birçok mesleki kongrede çalışmalarını tanıtmak için sunumlar yapmıştır.  2004 yılında gerçekleşen Ulusal Psikoloji Kongresi'nde, "Çocuklarda Hafıza, Hikaye Anlatımı ve Hikayenin Dilbilgisi" başlıklı araştırmanın sunumunu üstlenmiştir.  2007 yılında yapılan 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)"Small Hearts Project In Bahcelievler Children's Home" (Bahçelievler Çocuk Yuvası'nda Uygulanan Minik Yürekler Projesi'nin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi) başlıklı araştırma sunumunu yapmıştır.  2008 yılında yapılan 15. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde "Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan Çocuklar ve Bakıcılarıyla Yapılan Çalışmalar"başlıklı panele konuşmacı olarak katılmıştır.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin desteği ile gerçekleştirilen "Bu Yaz" yaz kampında yapılan grup çalışmalarında liderlik yapmıştır.

2009-2010 yılları arasında özel bir anaokulu'nda ailelere destek olarak  psikolojik danışmanlık yapmıştır. 

Dr. Murat Dokur tarafından verilen ve EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan "Aile ve Çift Terapileri Eğitimi" nin ilk 2 senelik bölümünü tamamlamıştır. 

Carol ve Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi temel eğitimine katılmıştır. Halen Deneyimsel Oyun Terapisi grup süpervizyonlarına katılmaktadır.  The Play Therapy Training Institute onaylı, Heidi Gerard Kaduson tarafından verilen Kısa Süreli Oyun Terapisi ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarla Oyun Terapisi eğitimine katılmıştır. Prof. Dr. Nancy Cohen tarafından verilen  İzle, Bekle ve Merak Et (Watch,Wait and Wonder) Anne-Çocuk Terapi Çalıştayı'na katılmıştır.