Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmış, "Algılanan Ebeveyn Kabulü ve Çocuğun Psikolojik Uyumu arasındaki ilişkinin Ebeveyn Güç ve Prestiji Bağlamında incelenmesi" konulu teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

pnar.jpgBoğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmış, "Algılanan Ebeveyn Kabulü ve Çocuğun Psikolojik Uyumu arasındaki ilişkinin Ebeveyn Güç ve Prestiji Bağlamında incelenmesi" konulu teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumları'nda kalan 7-12 yaş arasındaki çocukların akademik başarılarını ve hayata karşı olumlu tutum geliştirmelerini amaçlayan projesi ile Uygulanabilir Sosyal Proje ödülünü kazanmış ve Eyüp Yuvası'nda 3 yıl boyunca projenin 40 gönüllü üniversite öğrencisi ile uygulanmasında danışmanlık yapmıştır. 

Okullarda Duygusal Zeka Okur Yazarlığı Projesi"nin pilot çalışmalarında çalışmıştır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda Erken Çocukluk Eğitimi Birimi'nde eğitimci olarak çalışmış, bu kapsamda ailelere, rehber öğretmenlere ve okul öncesi öğretmenlerine eğitimler vermiştir. Halen Master Eğitimci olarak AÇEV ile birlikte eğitimler vermektedir.

Çeşitli devlet okulları ve özel okullarda çocuk ve ailelere yönelik seminerler vermiştir. 

 İsrail Community Stress Prevention Center & Bakış Danışmanlık tarafından Aile ve Çift Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonunu tamamlamıştır. Terapötik Kartların terapide kullanımı eğitimlerini de aynı kurumdan almıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nde "Çizim Testleri Eğitimi"'ni ve Rorschach ve CAT/TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi" eğitimlerini tamamlamıştır.

Çalışma Alanları aile ve çift terapisi, çocuklarda görülen sosyal, duygusal ve bilişsel problemler ve çocuk ve ailelere yönelik grup çalışmalarıdır.

Halen özel bir okulda Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır.