Grup Danışmanlığı

Grup Danışmanlığı

Grup danışmanlığı, çoğunlukla bir uzman ve bir yardımcı uzman desteği ile yürütülen, danışanın kazanması gereken veya gelişmesi hedeflenen becerileri grup içinde yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendiği süreçtir. Grup danışmanlığı sürecinde danışan-uzman arasındaki ilişki kadar grup içindeki etkileşim ve paylaşım da esastır.

Bireysel veya grup danışmanlığı biri diğerinden üstün olacak tanımlara sahip değillerdir. Ancak, yapılan araştırmalar ve yürütülen çalışmalarda uzmanların edindiği tecrübeler, bazı sorun alanlarının, grup ortamında daha etkili ve verimli olarak çalışılabildiğini göstermektedir.

Bunun başlıca sebepleri şunlardır;

  • Grup çalışmaları "bu sorunu bir tek ben yaşıyorum" düşüncesinden kaynaklanan yalnızlık hissini, benzer sorunlar yaşayan bireyleri bir araya getirerek, azaltır.
  • Grup katılımcıları karşılıklı etkileşim ve paylaşım sayesinde birbirlerine daha sık ve çeşitli geri bildirimlerde bulunurlar. Bunun sonucunda da davranış değişiklikleri ve kazanılan becerilerin hayata geçirilmesi kolaylaşır.
  • Kendisi ile benzer sorunları yaşayan diğer bireyleri tanımak ve bu sorunlara dışarıdan bakabilmek, tüm grup katılımcılarının süreç içinde alternatif çözümler üretmelerini sağlar.
  • Bireyler günlük yaşamda aile, okul, arkadaş çevresi gibi farklı gruplarda yer aldıkları için grup tecrübesi, hayatta karşılaşılabilecek olayların provasının yapıldığı bir sahnedir.

1 - Kimler grup çalışmasına katılabilir?

Uzman tarafından yapılan değerlendirmenin sonunda, sorun yaşanan alan ocuğun gelişim seviyesi, yaş, cinsiyet gibi etkenler grubun amacı ve hedefleri ile uyum gösterdiğinde, grup çalışmasından yararlanacağı düşünülen çocuklar grup çalışmasına katılabilirler.

2- Grup çalışmalarındaki süreç nasıl gelişir?

Grup oluştuktan sonra, tüm üyelere uygun gün ve saat belirlenir. Grup süresi boyunca oturumların hepsine katılmak esastır. Grup oturumu en az iki katılımcının olduğu durumlarda yapılır, gelmeyen üyeler olsa da o oturum iptal edilmez. Ancak, beklenmedik veya tüm grup katılımcılarını etkileyen durumlarda - hava şartları, kar tatili vb.- iptal edilen grup oturumu mutlaka telafi edilir.

3 - Grup çalışmalarına ne kadar süre devam etmek gerekir?

Oturum sayısı, grubun amacına, hedeflerine, yaş grubuna göre değişir. Günce'de uygulanan grup çalışmaları genel olarak 6 ile 12 hafta arası olarak planlanır.

4 - Ne kadar sürer?

Grup oturumlarının süresi bireysel seanslar gibi 50 dakika sürmektedir.

5- Aileye geri bildirim nasıl verilir?

Genel olarak, geri bildirimler, çalışma sürecinin sonunda verilir. Ancak, aile ile uzman arasında bilgi alışverişinin gerektiği durumlarda ek bir görüşme planlanabilir.

6- Bir çocuk aynı anda hem bireysel danışmanlık alıp hem de grup çalışmasına katılabilir mi?

Eğer geliştirilmesi hedeflenen beceriler, bu tür ikili bir çalışmayı gerektiriyorsa ve uzmanınız öneriyorsa, her iki çalışmaya da aynı anda katılabilir. Örneğin, bireysel danışmanlıkta, okuma becerisini geliştirmeye yönelik yardım alınırken, grup danışmanlığında okuma güçlüğünün ilişkili olduğu duygusal zorluklar ile ilgili çalışmalar yapılabilir.

7 - Bir grup çalışması bitince çocuk başka bir grup çalışmasına katılabilir mi?

Grup çalışması bittikten sonra uzmanınızdan alacağınız geri bildirimlere göre, ihtiyaç duyulduğu durumlarda yeni bir gruba yönlendirilebilirsiniz.

8 - Kardeşler aynı gruba girebilir mi?

Kardeşlerin aynı grupta olmaları, ancak özel konuların çalışıldığı gruplar için geçerlidir. Örneğin, ebeveyn kaybı, anne baba ayrılığı, doğal felaketler gibi konularda, kardeşler aynı gruba katılabilirler. Ancak genelde kardeşlerin, aynı grupta olmaları önerilmez.

9 - En geç kaç yaşa kadar grup çalışması yapılır?

Grup çalışmalarında yaş sınırı yoktur. Okul öncesi dönemden itibaren, yetişkinlik dahil, grup çalışmaları yapılabilir.

A Takımı

Öfke Yönetimi Beceri Destek Grubu

Öfke patlamaları her yaş döneminde ortaya çıksa da, çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olan 9‐11 yaş döneminde daha dikkat çekici olabiliyor. Arkadaşlık ilişkilerinin önem kazanmaya ve yavaş yavaş otoritenin kurallarının sorgulanmaya başladığı bu dönemde aynı zamanda çocuklar somut düşünmeden soyut düşünme evresine geçiyorlar. Bilişsel olarak çok önemli olan bu gelişim ve değişim süreci onların olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşmalarına, neden sonuç ilişkilerini kurabilmelerine ve alternatif çözüm yolları üretebilmelerine olanak sağlıyor.  Bu becerileri kullanmakta zorlanan çocuklar, öfkelerini kontrol edemedikleri zamanlarda sosyal ilişkilerinde bir takım problemler yaşayabilirler.

A Takımı, bu alanlarda desteğe ihtiyacı olan çocukların gelişen bilişsel becerilerini sosyal iletişim alanında kullanmalarına fırsat vermek amacıyla planlanmış bir grup çalışmasıdır. Duyguları tanımak, çatışmalar ile baş etmek, öfkeyi uygun bir biçimde ifade etmek ve dürtüleri kontrol etmek için gerekli becerilerin kazanılması grubun ana hedeflerindendir.  A Takımı grubu, "kızmamayı" değil, öfkemizi tanıyıp, uygun şekilde ifade etmeyi öğretir. Gruba katılan çocuklar yaşıtlarıyla birlikte keyifli zaman geçirirken aynı zamanda günlük hayatta zor anlar yaratan durumlar ile nasıl baş edeceklerini öğreniyorlar.

Ben de Oynayabilir miyim?

Sosyal Beceri Destek Grubu

Günlük hayatın her alanında kullandığımız sosyal becerilerimiz hem başkaları ile ilişki kurmada hem de ilişkilerimizi güçlük yaşamadan devam ettirmede oldukça önemli bir yere sahip.  Sosyal beceriler yaş büyüdükçe çeşitleniyor, karmaşıklaşıyor, bazen de çocukların sosyal beceri alanlarındaki kazanımlarını desteklemek gerekiyor. 6-8 ve 9-11 yaş çocuklarına yönelik olan "Ben de Oynayabilir miyim?" göz kontağı kurmaktan, duygularını ifade etmeye, yenilgiyi kabul etmekten, güçlü duygular ile baş etmeye uzanan sosyal becerilere odaklanıyor.  "Ben de Oynayabilir miyim?" grubu çocukların akranları ile sıkıntı yaşadıkları ve günlük hayatta kullanmakta zorlandıkları sosyal becerilerini becerilerini desteklemeyi  hedefliyor.

OOH - Okullu Olmaya Hazırız

Okul Öncesi Sosyal-Bilişsel Beceri Destek Grubu

Anaokulundan ilkokula geçiş süreci her çocuk ve ailesi için heyecanlı bir dönemdir. Bu geçiş dönemi, çocukların geliştiklerinin bir işareti de olsa, zaman zaman aileleri ve kendilerini zorlayabilir.  İlkokula  geçiş sırasında,  çocukların uyum sağlamaları, öğrenmeye hazır ve istekli olmaları beklenir. Oyun çocuğundan okul çocuğuna geçerken; verilen yönergeleri takip edebilme, ihtiyaçlarını erteleyebilme, kural ve düzene uyum sağlayabilme, grup ile işbirliği yapabilme alanlarındaki destek bu geçiş dönemini kolaylaştırabilir. "Okullu Olmaya Hazırız" grup çalışmasının ana hedefi, birinci sınıfa başlayacak çocukların okula hazırlık süreçlerini desteklemek ve çocukların kendi güçlü yanları üzerinden onlara ihtiyacı olan yolu göstermektir. 

Oku-yorum

Okuma-Anlama Destek Grubu

Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama akademik hayatın olmazsa olmaz becerileri arasında yer alıyor; fakat bu becerileri geliştirmek her çocuk için kolay ve zevkli olmayabilir. Bazı çocuklar bu süreci hızlı ve rahat atlatırken; bazı çocuklar için bu süreç içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Çocuğun bu zorluğu aşabilmesi için öncelikli olan onun okumayı sevmesi; okumanın zevkli ve faydalı yanlarını görebilmesidir.

Oku-Yorum grubu, ilköğretim 3. sınıf ve üzerindeki çocuklara, okumanın keyif veren ve eğlendiren yanlarını göstererek; bu alandaki güçlüklerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Oku-yorum,  okuduğunu anlama, sözlü ifade, muhakeme ve yazılı anlatım alanlarına yönelik yapılan çalışmaları içeriyor.  Okulda yaptıkları çalışmalardan farklı olarak; bulmacalar, keyifli okuma parçaları ve grup içi etkinliklerle çocukların görerek, yaşayarak ve birbirinden öğrenerek hem bireysel becerilerini geliştirmeyi hem de okumaya karşı grup içinde daha istekli olmalarını hedefleniyor.  Benzer özellikler taşıyan çocuklarla beraber olmak, okuma alanında zorlanan çocuğa yalnız olmadığı hissini verirken, grup liderinin ve üyelerinin olumlu geri bildirimleriyle çocuğun kendine olan güvenini de geliştirmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak okuma; kaçınılacak değil zevk alınacak bir etkinliğe dönüşüyor.