Ekibimiz

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir. Ergenler ve yetişkinler ile çalışmalarını psikodinamik/psikanalitik yönelimle sürdürmektedir.

Lisans eğitimini, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde onur derecesi ile tamamladıktan sonra; uzmanlığını  aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi bölümünden almıştır. Yüksek lisans tezi, kurumlarda (yetimhanelerde) kalan çocukların gelişimine yönelik bir gönüllülük programın değerlendirilmesi üzerinedir.

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı bölümde yüksek lisans programını 2001 yılında tamamladı. 1999 -2007 yılları arasında özel bir danışmanlık merkezinde kuruluşundan itibaren yer aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji üzerine tam burslu olarak aldığı lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından yüksek lisans programı için Amerika'ya giderek uzmanlığını Columbia Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji alanında almıştır. 

Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ergenlerde Öfke Değerlendirme Ölçeği (Adolescent Anger Rating Scala- AARS)Türkçe Versiyonu’nu geliştiren teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmış, "Algılanan Ebeveyn Kabulü ve Çocuğun Psikolojik Uyumu arasındaki ilişkinin Ebeveyn Güç ve Prestiji Bağlamında incelenmesi" konulu teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini derece ile tamamlamıştır. Ön Ergenlik Döneminde Arkadaş ve Aile İlişkileri ile Sigaraya Karşı Tutumları inceleyen teziyle uzmanlık derecesini almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.